เครื่องเลื่อยไฟฟ้าแบบชัก(AVT) ลดแรงสั่น รุ่น JR3070CT

เครื่องเลื่อยไฟฟ้าแบบเตะ รุ่น JR3050T

เลื่อยจิ๊กซอ รุ่น MT430

เลื่อยจิ๊กซอ รุ่น MT431

เลื่อยจิกซอร์AVYปรับรอบช้า-เร็ว รุ่น 4350CT

เลื่อยจิกซอร์ปรับรอบ รุ่น 4300BV

เลื่อยจิกซอร์ปรับรอบ รุ่น 4327

เลื่อยจิกซอร์ปรับรอบแบบเตะ รุ่น 4329