เครื่องเลื่อยไฟฟ้าแบบชัก(AVT) ลดแรงสั่น รุ่น JR-3070CT

เครื่องเลื่อยไฟฟ้าแบบเตะ รุ่น JR-3050T

เลื่อยจิ๊กซอ รุ่น MT-430

เลื่อยจิ๊กซอ รุ่น MT-431

เลื่อยจิกซอร์AVYปรับรอบช้า-เร็ว รุ่น 4350CT

เลื่อยจิกซอร์ปรับรอบ รุ่น 4300BV

เลื่อยจิกซอร์ปรับรอบ รุ่น 4327

เลื่อยจิกซอร์ปรับรอบแบบเตะ รุ่น 4329