แสดง 11 รายการ

Show sidebar

มอเตอร์ IP-44 1/2HP 3สาย 4P

มอเตอร์ IP-44 2HP 3สาย 4P

มอเตอร์ IP-44 5HP 3สาย 4P

มอเตอร์ SC-KR(QR) 1/2 HP 4P

มอเตอร์ SC-KR(QR) 1/3 HP 4P

มอเตอร์ SCL-KR 5 HP 4P

มอเตอร์ SCL-KR(QR) 1 HP 4P

มอเตอร์ SCL-KR(QR) 1.5 HP 4P

มอเตอร์ SCL-KR(QR) 2 HP 4P

มอเตอร์ SCL-KR(QR) 3 HP 4P

มอเตอร์ SP-QR 1/3HP 220V.