บริษัท เพาเวอร์.เอส.มอเตอร์ ทูลส์ จำกัด 

001-cityscape

วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบการจัดซื้อ จัดจำหน่าย สินค้าจำนวนมาก ให้ได้ราคาต่ำ เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาส ได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก พัฒนาระบบงานบริการซ่อมบำรุง บุคคลากรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ตรงเวลา ทันใจ ทันการใช้งาน รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด

004-group

พันธกิจ

บริการจำหน่ายสินค้า บริการซ่อมบำรุง ด้วยความซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้า เสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้า เป็นพันธมิตรกับคู่ค้าธุรกิจ ดำเนินกิจการ บริหารองค์กร อย่างมีจริยธรรมตามครรลองครองธรรม พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีทักษะความรู้ความสามารถ การทำงาน การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้รับความพึงพอใจ

003-prize-badge-with-star-and-ribbon

จุดเด่น

เป็นศูนย์จำหน่าย เครื่องมือ มอเตอร์ ปั้มน้ำ อะไหล่ ยี่ห้อ ที่ลูกค้านิยมเลือกใช้ เป็นศูนย์บริการซ่อม เครื่องมือ มอเตอร์ ในที่เดี่ยวอย่างครบวงจร ลูกค้าจึงอุ่นใจ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่บริการซ่อมบำรุง อย่างเต็มที่ โดยทีมงานคุณภาพ เป็นผู้ตรวจรับ วิเคราะห์สาเหตุ วางแผนการซ่อมบำรุง ทดสอบ ตรวจสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ให้การรับประกันคุณภาพ ทุกเครื่อง

002-note

นโยบายคุณภาพ

รับประกันคุณภาพ เครื่องมือ มอเตอร์ ปั้มน้ำ อะไหล่ สินค้าทุกชิ้น ยินดีรับเปลี่ยนคืน อันเกิดจากความบกพร่องของผู้ผลิต รับประกันคุณภาพ การบริการซ่อมบำรุง เครื่องมือ มอเตอร์ ปั้มน้ำ ทุกเครื่อง ยินดีรับบริการ ซ่อมฟรี อันเกิดจากความบกพร่องของบริการซ่อมบำรุง บริการด่วน เปลี่ยนอะไหล่ ซ่อมเครื่อง รอรับได้เลย

001-internet

การพัฒนาในอนาคต

พัฒนาขยายสาขา ขนาดกลาง อยู่โดยรอบนอกกรุงเทพทหานคร ตามแหล่งอุตสาหกรรม หัวเมืองใหญ่ทุกภาคทั่วประเทศ ขยายสาขา ขนาดเล็ก ดำเนินการและขายสิทธิการประกอบธุรกิจระบบแฟรนไชน์ เพื่อให้การบริการลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วถึง เมื่อต้องการเครื่องมือ มอเตอร์ ปั้มน้ำ มีปัญหา เพาเวอร์ เอส พร้อมให้บริการ

market-shield

จุดเด่น

เป็นศูนย์จำหน่าย เครื่องมือ มอเตอร์ ปั้มน้ำ อะไหล่ ยี่ห้อ ที่ลูกค้านิยมเลือกใช้ เป็นศูนย์บริการซ่อม เครื่องมือ มอเตอร์ ในที่เดี่ยวอย่างครบวงจร ลูกค้าจึงอุ่นใจ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่บริการซ่อมบำรุง อย่างเต็มที่ โดยทีมงานคุณภาพ เป็นผู้ตรวจรับ วิเคราะห์สาเหตุ วางแผนการซ่อมบำรุง ทดสอบ ตรวจสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ให้การรับประกันคุณภาพ ทุกเครื่อง